Úvodní stránka » Postupy a návody » ROCO Multimouse - programování výhybkových dekodérů

Oba výhybkové dekodéry, 4DEC2 i 4DEC4 se programují stejně, liší se pouze proudovou zatížitelností výstupů. V nejjednodušším případě, pokud nám bude vyhovovat spínací čas nastavený na 200ms, musíme naprogramovat pouze adresu dekodéru. Pokud nám nevyhovuje čas 200ms, například u přestavníků PECO, se výstupním časem dá částečně eliminovat velký mechanický ráz při přestavení přestavníku. Dekodér vysílá nastavený spínací impulz bez ohledu na to, jak dlouho držíme sepnuté tlačítko pro přestavení, nebo na délce impulzu z PC.

Adresa dekodéru se zadává do CV 1,

Zadáváme vždy 1 adresu odpovídající čtyřem výstupům.

U centrály ROCO se začíná na adrese " 0 ", což odpovídá výstupům 1, 2, 3, a 4.

Pro výstupy 5, 6, 7, a 8 zadáme do CV 1 hodnotu 1

pro výstupy 9, 10, 11 a 12 zadáme do CV 1 hodnotu 2

a tak dále, podle tabulky " Příslušenství ROCO ".

Z této tabulky nás zajímají sloupce " Hodnota CV1 " a " Adresa výstupu ".

 Začneme tím, že budeme programovat dekodér pro výstupní adresy 5, 6, 7 a 8.

To znamená, že do CV 1 dekodéru musíme zadat hodnotu 1.

Dekodér připojíme na napájení, vstupy " J a K " připojíme na " TRACK OUT " a můžeme začít programovat. Při programování máme na výstup " TRACK OUT " připojen pouze programovaný dekodér.

prog3 (normální)

Jsma zpět v hlavním Menu a dekodér je naprogramovaný na adresy výstupů 5,6,7 a 8

Dekodéry podporují čtení naprogramovaných hodnot v CV, centrála ROCO ale toto čtení nepodporuje, proto při programování nenačte hodnotu zadanou v CV, ale místo toho jen nabídne hodnotu, kterou předpokládá, že by se mohla být pro toto CV smysluplná, v tomto případě hodnotu 3.

prog4 (normální)

Pro nastavení spínacích časů výstupů postupujeme stejně, jako při zadávání adresy, pouze s tím rozdílem, že hodnoty nebudeme zadávat do CV 1, ale pro první výstup do CV 3, pro druhý výstup do CV 4, pro třetí do CV 5 a pro čtvrtý do CV 6.

Časy se zadávají po 10ms, to znamená, že pro 10ms zadáme 1, pro 100ms 10, pro 250ms 25 atd. Pokud zadáme hodnotu " 0 ", bude výstup sepnutý trvale.

 

Pro názornost bude popsaná modelová situace změny výstupního času na prvním výstupu z hodnoty 20 (200ms), na hodnotu 12, což bude 120ms. Přednastavenou hodnotu neuvidíme, místo toho centrála nabídne S= 8, protože jak již je popsáno výše, neumí hodnotu z CV přečíst a pro toto CV předpokládá hodnotu 8.

Takže pro shrnutí - 1. výstup, 120ms, což je do CV 3 zadat hodnotu 12.

 

 prog5 (normální)

Při změně výstupních časů musíme projít na konci programovací sekvence přes " STOP " centrály, nebo odpojit a znovu připojit napájení dekodéru, aby se změna v nastavení spínacích časů projevila. ( je třeba, aby procesor v dekodéru znovu "naběhl" s novými hodnotami ). Při změně adresy toto provádět nemusíme, pouze u změny výstupních časů.

 

Pokud by z nějakého důvodu bylo potřeba adresy výhybek zadávat v rozsahu nad adresu 256, je třeba zadávat adresu dekodéru nejen do CV 1, ale i do      CV 9, což lze vyčíst z tabulky " Příslušenství ROCO ".

U většiny aplikací ale není předpoklad použití více, jak 256 výhybek.

Pro centrálu ROCO je ještě jeden důležitý parametr a to je hodnota v CV 33. Zde se zapíná takzvaný " Lenz Toggle Mode ", neboť centrála ROCO pracuje s výstupy trošku jinak, než systém LENZ, pro který jsou dekodéry navrženy. Pro každý výstup se zde zapíná " kompatibilní mód ", což určuje, jak výstupy pracují. Pokud mód není zapnutý, výstupy na ROCO centrále pouze " bliknou " a ignorují nastavené časy. Bliknou, respektive sepnutí výstupů je závislé na době, po kterou držíme stisknutý povel k přestavení výhybky. Aby se výstupy spínaly v závislosti na nastaveném času spínání, je třeba, aby v  CV 33 byla nastavena hodnota " 15 ". Ta je nastavena z výroby, ale preventivně tuto hodnotu zmiňuji.

Hodnota " 15 " je součtem bitové váhy všech čtyř výstupů - 1 + 2 + 4 + 8 = 15

 Zapojení pro programování v sestavě ROCO:

prog roco (normální)

 

kz (normální)

LDT (normální)

Lokopin (normální)

Merg (normální)

Pows (normální)

MiniDCC (normální)

Digital Bahn (normální)

 

 

 

 

 

TOPlist