Úvodní stránka » Postupy a návody » Komponenty LDT pro sběrnici RS

Pro automatizaci provozu potřebujeme signály z kolejiště přenést do PC. Využívá se k tomu zpětnovazební sběrnice, buď S88, nebo RS.

Sběrnice slouží ke sběru dat například obsazení kolejových úseků, polohy výhybek atd.

Pro sběrnici RS vyrábí firma LDT následující dva moduly.
Modul LDT RS-8 - 8x proudový snímač obsazení
a modul LDT RS-16 - 16x snímač kontaktů.

RS8-0 (normální)
LDT RS-8

RS16-0 (normální)
LDT RS-16

RS8-1 (normální)
Zapojení RS-8 při oboustranném přerušení kolejí

RS8-2 (normální)
Zapojení při jednostranném přerušení kolejí

RS8-3 (normální)
Zapojení pro programování adresy zpětného hlášení. Při programování adresy musí být signál J-K zapojen nejen do vstupních svorek, ale i do svorek detekce obsazení - viz obrázek, jinak naprogramování adresy neproběhne.

Při použití s centrálami LENZ programujeme skutečnou požadovanou adresu, při použití s modulem RS-usb zadáváme adresu o čtyři vyšší, než požadujeme.
Požadujeme 65 = 65+4=69, zadáme 69.

U modulu RS-16 máme na výběr, zda pro spínání využijeme signál 
DCC, nebo použijeme pro spínání externí zdroj DC napětí.

rs16-1 (normální)
Zapojení při využití DCC signálu ke spínání vstupů

RS16-2 (normální)
Zapojení při využití externího zdroje DC napětí

RS16-3 (normální) 
Zapojení pro programování adresy zpětného hlášení.

I zde platí, že při použití s centrálami LENZ programujeme skutečnou požadovanou adresu, při použití s modulem RS-usb zadáváme adresu o čtyři vyšší, než požadujeme.
Požadujeme 65 = 65+4=69, zadáme 69.

V příkladech je uvedena jako adresa 65, modulům můžeme přiřadit i nižší adresu, ale adresy 1 - 64 jsou v normě rezervovány pro zpětné hlášení polohy výhybek při použití dekodéru se zpětným hlášením.

Adresy zpětných hlášení v tomto rozsahu jsou výhybkám přiřazovány přímo, je dopředu dané, která výhybka má jakou adresu zpětného hlášení.

 

kz (normální)

LDT (normální)

Lokopin (normální)

Merg (normální)

Pows (normální)

MiniDCC (normální)

Digital Bahn (normální)

 

 

 

 

 

TOPlist