Úvodní stránka » Osvětlení vozů HO » 074 ACME light Bmee, BDmee DCC W

Základní vlastnosti modulu:

Modul je určen pro osvětlení osobních vozů ACME. Použití do vozů dalších výrobců je možné, ale tento manuál se nezabývá zástavbou do nich. Je určen pro provoz DCC.

Na modulu je 11 LED diod osvětlujících interiér vozu a kondenzátory, které eliminují krátkodobé výpadky v napájení.

Pojezd vozu je třeba vybavit vhodným snímáním proudu, které není součástí dodávky. Pro většinu vozů jsou vhodné snímací kontakty 050 2SK1-HO.

Modul je vybaven přívodními vodiči.

DCC adresa:

Modul obsahuje DCC dekodér, který umožňuje ovládat vnitřní osvětlení. Do programovacího režimu se uvádí stiskem programovacího tlačítka. Dekodér využívá „lokomotivní adresy“ a pro ovládání lze použít libovolné tlačítko funkce

 (F1-F12). Nelze nastavit tlačítko osvětlení (*). Například adr. 3 F1, nebo adr. 3 F9 atd.

 Toho lze využít pro ovládání vozů v celém vlaku najednou, nebo postupně. Například adresa lokomotivy je 3 a využíváme F1 až F4 např. na zvuk, všechny vozy nastavíme na adresu 3 a F5. Potom F5 spíná osvětlení v celém vlaku.

 Nebo nastavíme vozy na 1. – adresa 3, F5, 2. – adresa 3, F6, 3. – adresa 3, F7 atd....

 Pak budeme každý vagón zapínat jinou funkční klávesou (F5, F6, F7...).

 Programování DCC adresy:

Programujeme samostatně stojící vůz, nebo na programovací koleji.
Před programováním nejprve otočíme regulátorem rychlosti libovolným směrem a vrátíme jej do nulové polohy.
Uvedeme dekodér do programovacího režimu, světla rychle zablikají a poté blikají pomalu, dekodér čeká na zadání adresy.
Navolíme lokomotivní adresu v rozsahu 1 – 9999 a stiskneme funkční
 klávesu
F1 – F12, kterou chceme světla ovládat.
Po stisku F klávesy světla svítí stále, dekodér je naprogramován a světla můžeme touto klávesou vypnout.
Dekodér si nastavení adresy zachová v paměti i po sundání z kolejí,
nebo vypnutí napájení.

 

Pokud napájení vypneme ve stavu, kdy světla svítí, po opětovném zapnutí napájení se osvětlení rozsvítí, dekodér si pamatuje poslední stav.

Montáž do vozů ACME:


Příklad umístění do vozů Bmee a BDmee.

Z vozu vycvaknutím sejmeme  karosérii. Nejprve protáhneme napájecí vodiče prostorem podvozku naznačenými otvory směrem od interiéru k podvozku. Kondenzátory na plošném spoji ohneme směrem dolů a umístíme plošný spoj tak, aby byly kondenzátory umístěny v prostoru toalet u vozu Bmee, u vozu BDmee umístíme plošný spoj podle obrázku.


Podvozek s označenými otvory pro protažení napájecích vodičů.

Vložení snímacích kontaktů do pojezdu.


Podvozek se snímáním, bez brzdových armatur, po úpravě je lze osadit zpět.

Pojezd vysuneme z podvozku vozu, vyjmeme dvojkolí včetně imitací brzdových armatur. Upravíme tvar snímacích kontaktů, které je nutno napružit. Po umístění snímání sesadíme pojezd zpět, snažíme se umístit kontakty na střed pojezdu. Izolovaná dvojkolí musí být umístěna v pojezdu stejně, pojezdy ale každý jinak.
Poté zapájíme připravené napájení osvětlení.

 

Technické údaje:

Napájecí napětí:                              DCC - NMRA kompatibilní 18/28 stupňů                                                         ne 14/27 stupňů
Rozsah adres:                                 1 - 9999, F1 - F12

Odběr proudu :                                < 3mA Rozměry :                                        255x16x3mm bez kondenzátorů                                                          255x16x15mm s kondenzátory

 

 

 

kz (normální)

LDT (normální)

Lokopin (normální)

Merg (normální)

Pows (normální)

MiniDCC (normální)

Digital Bahn (normální)

 

 

 

 

 

TOPlist