Úvodní stránka » Osvětlení vozů HO » 073 ACME light Bmee, BDmee DC WW

Základní vlastnosti modulu:

Modul je určen pro osvětlení osobních vozů ACME. Použití do vozů dalších výrobců je možné, ale tento manuál se nezabývá zástavbou do nich. Je možný provoz na DC i DCC.

Na modulu je 11 LED diod osvětlujících interiér vozu a kondenzátory, které eliminují krátkodobé výpadky v napájení.

Pojezd vozu je třeba vybavit vhodným snímáním proudu, které není součástí dodávky. Pro většinu vozů jsou vhodné snímací kontakty 050 2SK1-HO.

Modul je vybaven přívodními vodiči.

Montáž do vozů ACME:

Příklad umístění do vozu Bmee a BDmee.

Z vozu vycvaknutím sejmeme  karosérii. Nejprve protáhneme napájecí vodiče prostorem od interiéru k podvozku. Kondenzátory na plošném spoji ohneme směrem dolů a umístíme plošný spoj tak, aby byly kondenzátory umístěny v prostoru toalet u vozu Bmee. U vozu BDmee umístíme plošný spoj podle obrázku.

Podvozek bez pojezdů s označenými otvory pro protažení napájecích vodičů.
Pojezd vysuneme z podvozku vozu, vyjmeme dvojkolí včetně imitací brzdových armatur.Upavíme tvar snímacích kontaktů. Po umístění snímacích kontaktů osadíme dvojkolí zpět. Izolovaná dvojkolí musí být v pojezdu umístěna stejně, na druhém pojezdu opačně. Poté zapájíme připravené vodiče napájení osvětlení.

 

Podvozek bez brzdících armatur, po úpravě je možno je osadit zpět.

Technické údaje:

Napájecí napětí:                          DC –klasické 1 – 18V, nebo impulsní                                                     DCC - NMRA kompatibilní
Odběr proudu:                             < 2mA
Rozměry:                                     255x16x3mm bez kondenzátorů
                                                     255x16x15mm s kondenzátory

 

 

 

 

kz (normální)

LDT (normální)

Lokopin (normální)

Merg (normální)

Pows (normální)

MiniDCC (normální)

Digital Bahn (normální)

 

 

 

 

 

TOPlist