Úvodní stránka » Osvětlení vozů HO » 072 IGRA light Bai, Da DCC Y

Základní vlastnosti modulu:

Modul je určen pro osvětlení osobních vozů IGRA. Použití do vozů dalších výrobců je možné, ale tento manuál se nezabývá zástavbou do nich. Je určen pro provoz DCC.

Na modulu je 10 LED diod osvětlujících interiér vozu a kondenzátory, které eliminují krátkodobé výpadky v napájení.

Pojezd vozu je vybaven snímáním proudu od výrobce.

Modul je vybaven přívodními vodiči.

DCC adresa:

Modul obsahuje DCC dekodér, který umožňuje ovládat vnitřní osvětlení. Do programovacího režimu se uvádí stiskem programovacího tlačítka. Dekodér využívá „lokomotivní adresy“ a pro ovládání lze použít libovolné tlačítko funkce

(F1-F12). Nelze nastavit tlačítko osvětlení (*). Například adr. 3 F1, nebo adr. 3 F9 atd.

Toho lze využít pro ovládání vozů v celém vlaku najednou, nebo postupně. Například adresa lokomotivy je 3 a využíváme F1 až F4 např. na zvuk, všechny vozy nastavíme na adresu 3 a F5. Potom F5 spíná osvětlení v celém vlaku.

Nebo nastavíme vozy na 1. – adresa 3, F5, 2. – adresa 3, F6, 3. – adresa 3, F7 atd....

Pak budeme každý vagón zapínat jinou funkční klávesou (F5, F6, F7...).

 Programování DCC adresy:

Programujeme samostatně stojící vůz, nebo na programovací koleji.
Před programováním nejprve otočíme regulátorem rychlosti libovolným směrem a vrátíme jej do nulové polohy.
Uvedeme dekodér do programovacího režimu, světla rychle zablikají a poté blikají pomalu, dekodér čeká na zadání adresy.
Navolíme lokomotivní adresu v rozsahu 1 – 9999 a stiskneme funkční
 klávesu
F1 – F12, kterou chceme světla ovládat.
Po stisku F klávesy světla svítí stále, dekodér je naprogramován a světla můžeme touto klávesou vypnout.
Dekodér si nastavení adresy zachová v paměti i po sundání z kolejí,
nebo vypnutí napájení.

Pokud napájení vypneme ve stavu, kdy světla svítí, po opětovném zapnutí napájení se osvětlení rozsvítí, dekodér si pamatuje poslední stav.

Montáž do vozů IGRA:

Rozložený vůz Bai.

Umístění do vozu Bai.

Z vozu vycvaknutím sejmeme  karosérii. Nejprve protáhneme napájecí vodiče prostorem od interiéru k podvozku. Plošný spoj osvětlení nacvakneme do prolisů připravených od výrobce podle obrázku.

Vodiče napájení osvětlení připájíme na zakroužkované plošky. Pro lepší převod napájení je možné doplnit další dva vodiče a využít všechny plošky napájení.

 Pro lepší manipulaci s přívodními vodiči je možné je odpájet od plošného spoje osvětlení, nejprve je připájet k ploškám v podvozku a až poté je protáhnout interiérem a připájet k osvětlení.

Technické údaje:

Napájecí napětí:                              DCC - NMRA kompatibilní 18/28 stupňů                                                         ne 14/27 stupňů
Rozsah adres:                                 1 - 9999, F1 - F12

Odběr proudu :                                < 3mA Rozměry :                                        220x20x3mm

 

 

 

kz (normální)

LDT (normální)

Lokopin (normální)

Merg (normální)

Pows (normální)

MiniDCC (normální)

Digital Bahn (normální)

 

 

 

 

 

TOPlist