Úvodní stránka » Osvětlení vozů TT » 068 TT Tillig Y DCC NEW WW

 Osvětlení vhodné do vozů Tillig z nové formy vybavených snímáním proudu.

 

Základní vlastnosti modulu:

   Modul je určen pro osvětlení osobních vozů Y Tillig nové konstrukce vybavených od výrobce snímáním proudu. Není určen pro zástavbu do vozů Tillig starší produkce. Použití do vozů dalších výrobců je možné, ale tento manuál se nezabývá zástavbou do nich. Je určen pro provoz DCC.

 Na modulu je 10 LED diod osvětlujících interiér vozu a 4 LED diody osvětlující chodbičku. Součástí je koncové osvětlení na oba konce vozu.

 

 

Montáž do vozů Y:

  Vagón rozebereme, nejprve sejmeme střechu, potom oddělíme karosérii od pojezdu. Plošný spoj umístíme tak, aby LED osvětlující chodbičku byly nad chodbičkou.

 

 

Plošné spoje koncového osvětlení prostrčíme karosérií směrem dolů a jemně zatlačíme na místo. Poté, nejlépe střechou dolů, nasadíme zpět pojezd a můžeme vagón postavit na kola.

 

 

Připájíme plošný spoj na kontakty připravené výrobcem, je vhodné je dopředu pocínovat. Kontakty je třeba přihnout k plošnému spoji.

 

 

Vodiče od koncového osvětlení v prostoru střechy umístíme zhora k plošnému spoji.

 DCC adresa:

  Modul obsahuje DCC dekodér, který umožňuje ovládat vnitřní i koncové osvětlení. Osvětlení interiéru, chodbičky a obou koncových osvětlení má vlastní ovládací DCC adresu. DCC adresa může být nastavena i stejná. Do programovacího režimu se uvádí stiskem programovacího tlačítka na plošném spoji. Dekodér využívá „lokomotivní adresy“ a pro ovládání lze použít libovolné tlačítko funkce

 (F1-F12). Nelze nastavit tlačítko osvětlení (*). Například adr. 3 F1, nebo adr. 3 F9 atd.

 Toho lze využít pro ovládání vozů v celém vlaku najednou, nebo postupně. Například adresa lokomotivy je 3 a využíváme F1 až F4 např. na zvuk, všechny vozy nastavíme na adresu 3 a F5. Potom F5 spíná osvětlení v celém vlaku.

 Nebo nastavíme vozy na 1. – adresa 3, F5, 2. – adresa 3, F6, 3. – adresa 3, F7 atd....

 Pak budeme každý vagón zapínat jinou funkční klávesou (F5, F6, F7...).

 Programování DCC adresy:

Programujeme samostatně stojící vagón.

Uvedeme dekodér do programovacího režimu, světla rychle zablikají a poté blikají pomalu, dekodér čeká na zadání adresy. První se programuje adresa osvětlení chodbičky, druhá adresa je pro osvětlení interiéru, třetí adresa pro koncové osvětlení u vývodu plošného spoje K a čtvrtá adresa je pro koncové osvětlení u vývodu plošného spoje J.

 Navolíme lokomotivní adresu v rozsahu 1 – 9999 a stiskneme funkční klávesu F1 – F12, kterou chceme světla ovládat. Po stisku F klávesy světla svítí stále, výstup je naprogramován a světla musíme touto klávesou vypnout. Poté dekodér přejde k programování dalšího výstupu. Dekodér si nastavení adresy zachová v paměti i po sejmutí z kolejí, nebo vypnutí napájení.

 Pokud napájení vypneme ve stavu, kdy světla svítí, po opětovném zapnutí napájení se osvětlení rozsvítí, dekodér si pamatuje poslední stav

 Technické údaje:

 
Napájecí napětí:                                   DCC - NMRA kompatibilní  28/128 stupňů, ne 14 a 27
Rozsah adres:                                     1-9999, F1-F12
Odběr proudu:                                      < 2mA 
Rozměry:                                             181x15x4,5mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kz (normální)

LDT (normální)

Lokopin (normální)

Merg (normální)

Pows (normální)

MiniDCC (normální)

Digital Bahn (normální)

 

 

 

 

 

TOPlist