Úvodní stránka » Osvětlení vozů HO » 065 ACME light Ampz, WRmz, Bmz DCC W

 

Základní vlastnosti modulu:

Modul je určen pro osvětlení osobních vozů ACME. Použití do vozů dalších výrobců je možné, ale tento manuál se nezabývá zástavbou do nich.
Je určen pro provoz DCC.

Na modulu je 11 LED diod osvětlujících interiér vozu a kondenzátory, které eliminují krátkodobé výpadky v napájení.

Pojezd vozu je třeba vybavit vhodným snímáním proudu, které není součástí dodávky. Pro většinu vozů jsou vhodné snímací kontakty 050 2SK1-HO.

Modul je vybaven přívodními vodiči.

DCC adresa:

Modul obsahuje DCC dekodér, který umožňuje ovládat vnitřní osvětlení. Do programovacího režimu se uvádí stiskem programovacího tlačítka. Dekodér využívá „lokomotivní adresy“ a pro ovládání lze použít libovolné tlačítko funkce

 

(F1-F12). Nelze nastavit tlačítko osvětlení (*). Například adr. 3 F1, nebo adr. 3 F9 atd.

 

Toho lze využít pro ovládání vozů v celém vlaku najednou, nebo postupně. Například adresa lokomotivy je 3 a využíváme F1 až F4 např. na zvuk, všechny vozy nastavíme na adresu 3 a F5. Potom F5 spíná osvětlení v celém vlaku.

 

Nebo nastavíme vozy na 1. – adresa 3, F5, 2. – adresa 3, F6, 3. – adresa 3, F7 atd....

 

Pak budeme každý vagón zapínat jinou funkční klávesou (F5, F6, F7...).

 

Programování DCC adresy:

Programujeme na programovací koleji.Uvedeme dekodér do programovacího režimu, světla rychle zablikají a poté blikají pomalu, dekodér čeká na zadání adresy.Navolíme lokomotivní adresu v rozsahu 1 – 9999 a stiskneme funkční

 

klávesu F1 – F12, kterou chceme světla ovládat. Po stisku F klávesy světla svítí stále, dekodér je naprogramován a světla můžeme touto klávesou vypnout. Dekodér si nastavení adresy zachová v paměti i po sundání z kolejí, nebo vypnutí napájení.

 

Pokud napájení vypneme ve stavu, kdy světla svítí, po opětovném zapnutí napájení se osvětlení rozsvítí, dekodér si pamatuje poslední stav.

Montáž do vozů ACME:

Příklad umístění do vozů Ampz, Bmz a WRmz.

Z vozu vycvaknutím sejmeme  střechu. V karosérii v části nad interiérem jsou čtyři nálitky, do nichž lze osvětlení uložit. Rozměr osvětlení je přesný na šířku, vlivem výrobních postupů při oddělování jednotlivých modulů se na delších stranách vyskytuje otřep, jemným pilníkem jej odstraňte a modul do výlisků v karosérii přesně zapadne. Lehkým pilováním lze dosáhnout stavu, že osvětlení drží pevně bez fixování. Pokud by osvětlení leželo volně, není to na závadu, střecha s vnitřními prolisy jej bude držet na místě.

U vozů Ampz a Bmz jsou v interiéru připraveny otvory na protažení vodičů do prostoru podvozků, u WRmz lze otvory vyvrtat, případně najít vhodný prostup mezi částí podvozku a interiéru.

Karosérie bez pojezdů a protažené napájecí vodiče. Postup vložení snímacích kontaktů do pojezdu

Pojezd vysuneme z podvozku vozu, vyjmeme dvojkolí s plastovými středovými výlisky a jeden z nich vyjmeme. Podle obrázku upravíme tvar snímacích kontaktů, které je nutno napružit. Po umístění snímání sesadíme pojezd zpět, snažíme se umístit kontakty na střed pojezdu. Izolovaná dvojkolí musí být umístěna v pojezdu stejně, pojezdy ale každý jinak. Poté zapájíme připravené napájení osvětlení.

 

Technické údaje:

Napájecí napětí:                              DCC - NMRA kompatibilní 18/28 stupňů
                                                        ne 14/27 stupňů
Rozsah adres:                                 1 - 9999, F1 - F12

Odběr proudu :                                < 3mA
Rozměry :                                        230x9,5x3mm bez kondenzátorů
                                                         230x15x6mm s kondenzátory

 

 

 

kz (normální)

LDT (normální)

Lokopin (normální)

Merg (normální)

Pows (normální)

MiniDCC (normální)

Digital Bahn (normální)

 

 

 

 

 

TOPlist