Úvodní stránka » Osvětlení vozů HO » 064 ACME light Ampz, WRmz, Bmz DC WW

 

Základní vlastnosti modulu:

Modul je určen pro osvětlení osobních vozů ACME. Použití do vozů dalších výrobců je možné, ale tento manuál se nezabývá zástavbou do nich.
Je možný provoz na DC i DCC.

Na modulu je 11 LED diod osvětlujících interiér vozu a kondenzátory, které eliminují krátkodobé výpadky v napájení.

Pojezd vozu je třeba vybavit vhodným snímáním proudu, které není součástí dodávky. Pro většinu vozů jsou vhodné snímací kontakty 050 2SK1-HO.

Modul je vybaven přívodními vodiči.
Montáž do vozů ACME:

Příklad umístění do vozů Ampz, Bmz a WRmz.

Z vozu vycvaknutím sejmeme  střechu. V karosérii v části nad interiérem jsou čtyři nálitky, do nichž lze osvětlení uložit. Rozměr osvětlení je přesný na šířku, vlivem výrobních postupů při oddělování jednotlivých modulů se na delších stranách vyskytuje otřep, jemným pilníkem jej odstraňte a modul do výlisků v karosérii přesně zapadne. Lehkým pilováním lze dosáhnout stavu, že osvětlení drží pevně bez fixování. Pokud by osvětlení leželo volně, není to na závadu, střecha s vnitřními prolisy jej bude držet na místě.

U vozů Ampz a Bmz jsou v interiéru připraveny otvory na protažení vodičů do prostoru podvozků, u WRmz lze otvory vyvrtat, případně najít vhodný prostup mezi částí podvozku a interiéru.

Karosérie bez pojezdů a protažené napájecí vodiče.
Postup vložení snímacích kontaktů do pojezdu

Pojezd vysuneme z podvozku vozu, vyjmeme dvojkolí s plastovými středovými výlisky a jeden z nich vyjmeme. Podle obrázku upravíme tvar snímacích kontaktů, které je nutno napružit. Po umístění snímání sesadíme pojezd zpět, snažíme se umístit kontakty na střed pojezdu. Izolovaná dvojkolí musí být umístěna v pojezdu stejně, pojezdy ale každý jinak. Poté zapájíme připravené napájení osvětlení.

 

Technické údaje:

Napájecí napětí:                          DC –klasické 1 – 18V, nebo impulsní                                                     DCC - NMRA kompatibilní
Odběr proudu       :                      < 2mA
Rozměry          :                           230x9,5x3mm bez kondenzátorů
                                                     230x15x6mm s kondenzátory

 

 

 

 

kz (normální)

LDT (normální)

Lokopin (normální)

Merg (normální)

Pows (normální)

MiniDCC (normální)

Digital Bahn (normální)

 

 

 

 

 

TOPlist