Úvodní stránka » Osvětlení vozů TT » 061 TT Tillig Y DCC W

 Osvětlení vhodné do vozů Tillig z původní formy.

 

Připojení modulu.

 

Základní vlastnosti modulu:

 

Modul je určen pro osvětlení osobních vozů Y Tillig. Použití do vozů dalších výrobců je možné, ale tento manuál se nezabývá zástavbou do nich. Na modulu je 9 LED diod osvětlujících interiér vozu a 5 LED diod osvětlujících chodbičku.

  Pojezd vozu je třeba vybavit vhodným snímáním proudu, které není součástí dodávky. Pro většinu vozů jsou vhodné snímací kontakty pro vozy BTTB.

 Snímací kontakty lze pořídit i v sadě s koncovým osvětlením.

 Modul je připraven na připojení koncového osvětlení. Na výstupu pro koncové osvětlení je napětí 5V.

 Koncové osvětlení musí být vybaveno ochranným rezistorem!

 

Montáž do vozů Y:

 

 Vagón rozebereme, vyjmeme pojezdy, do kterých vložíme snímací kontakty.

 

Vodiče z kontaktů protáhneme připravenými otvory ve spoji a připájíme je do plošného spoje osvětlení. Jeden vodič na plošku blíže ke kraji a druhý na vzdálenější plošku. Pozor na připojení vodičů na stejnou plošku, osvětlení by nesvítilo a po nasazení vozu na koleje by došlo ke zkratu.

 Osvětlení posadíme do výlisku interiéru, plošný spoj zapadne do připravených prolisů na konci interiéru. Kondenzátory se schovají v místech toalet.

 

DCC adresa:

 

Modul obsahuje DCC dekodér, který umožňuje ovládat vnitřní osvětlení. Do programovacího režimu se uvádí stiskem programovacího tlačítka na plošném spoji. Dekodér využívá „lokomotivní adresy“ a pro ovládání lze použít libovolné tlačítko funkce(F1-F12). Nelze nastavit tlačítko osvětlení (*). Například adr. 3 F1, nebo adr. 3 F9 atd. Toho lze využít pro ovládání vozů v celém vlaku najednou, nebo postupně. Například adresa lokomotivy je 3 a využíváme F1 až F4 např. na zvuk, všechny vozy nastavíme na adresu 3 a F5. Potom F5 spíná osvětlení v celém vlaku. Nebo nastavíme vozy na 1. – adresa 3, F5, 2. – adresa 3, F6, 3. – adresa 3, F7 atd....

Pak budeme každý vagón zapínat jinou funkční klávesou (F5, F6, F7...).

 

Programování DCC adresy:

 

Programujeme samostatně stojící vagón.

Uvedeme dekodér do programovacího režimu, světla rychle zablikají a poté blikají pomalu, dekodér čeká na zadání adresy.

Navolíme lokomotivní adresu v rozsahu 1 – 9999 a stiskneme funkční klávesu F1 – F12, kterou chceme světla ovládat. Po stisku F klávesy světla svítí stále, dekodér je naprogramován a světla můžeme touto klávesou vypnout. Dekodér si nastavení adresy zachová v paměti i po sejmutí z kolejí, nebo vypnutí napájení. Pokud napájení vypneme ve stavu, kdy světla svítí, po opětovném zapnutí napájení se osvětlení rozsvítí, dekodér si pamatuje poslední stav

 

 Technické údaje:

Napájecí napětí:                                 DCC - NMRA kompatibilní  28/128 stupňů, ne 14 a 27. 

Rozsah adres:                                    1-9999, F1-F12 

Odběr proudu       :                            < 2mA
Rozměry          :                                 172x18x3mm bez kondenzátorů

                      172x18x13,5mm s kondenzátory

 

 

 

kz (normální)

LDT (normální)

Lokopin (normální)

Merg (normální)

Pows (normální)

MiniDCC (normální)

Digital Bahn (normální)

 

 

 

 

 

TOPlist