Úvodní stránka » Spínací dekodéry » 057 DCC - 8REL1

Základní vlastnosti dekodéru:

Dekodér je určen pro spínání žárovkového osvětlení, ale i dalšího příslušenství s odběrem proudu do 500mA. K dekodéru můžeme připojit  žárovková, nebo LED svítidla, návěstidla a výměnové přestavníky ovládané elektromagneticky a řadu dalších zařízení.

Výstupy dekodéru lze přímo spínat externí napětí, lze jej využít i k přepínání zvuku apod.

Na výstupy dekodéru můžeme například zapojit AC/DC dekodéry 028 a 029.

 

Dekodér není určen pro ovládání závor a mechanických návěstidel Viessmann.

 

Dekodér má osm nezávislých výstupů, kterým můžeme přidělit samostatnou adresu, potom spíná a rozpíná každý výstup zvlášť, nebo jednomu výstupu přidělit „adresu +" a druhému „adresu -".Potom se výstupy přepínají mezi sebou.

Výstup je vždy trvale sepnut.

Při použití vnitřního zdroje dekodéru propojíme boční svorky V DC a V OUT podle nákrasu na spoji. Při použití externího napájení nepoužijeme propoje, ale přivedeme napájení na svorky V OUT.

Dekodér je vybaven LED diodami signalizujícími stav výstupů pro programování bez připojení výstupního zařízení a pro lepší diagnostiku pod panelem.

 

Nastavení adresy dekodéru:

Nastavení adresy dekodéru se provádí pomocí programovacího tlačítka na desce dekodéru. Po připojení dekodéru na napájení, dcc signál a po připojení světel stiskněte programovací tlačítko, začne spínat 1. výstup, zadáme požadovanou adresu, začne spínat 2.výstup atd. Při programování můžeme některý z výstupů přeskočit stiskem programovacího tlačítka.

Změnu adresy lze provádět i při zapojení dekodéru v kolejišti, pouze u toho dekodéru, u kterého stiskneme programovací tlačítko se adresa přeprogramuje.

 

Technické údaje:

 

Vstupní signál:                        DCC - NMRA kompatibilní
Vstupní napětí:                        14-18V AC (střídavé)
Výstupní napětí:                      cca 20V DC (stejnosměrných) společný + pól                                                  nebo externí zdroj max 20V AC, nebo DC
Počet výstupů:                         8
Proudová zatížitelnost:            max 0,5A na jeden výstup
Celková zatížitelnost:               max 1A celkem na dekodér při vnitřním                                                  napájení

 

       

 

 

kz (normální)

LDT (normální)

Lokopin (normální)

Merg (normální)

Pows (normální)

MiniDCC (normální)

Digital Bahn (normální)

 

 

 

 

 

TOPlist