Základní vlastnosti dekodéru:

 

Dekodér  je určen pro spínání LED osvětlení, osvětlení horního reflektoru lokomotiv, osvětlení stanoviště strojvedoucího, koncového osvětlení apod. Je určen pro provoz DCC – 28/128 rychlostních stupňů..

 

Připojené LED je nutné připojit přes ochranné rezistory vhodné velikosti. Výstupní napětí je v závislosti na DCC napětí cca 18V DC.

 

Nepřipojovat zařízení s větším odběrem proudu jako například kouřový generátor.

 

Připojení dekodéru:

 

Vodiče pro připojení dekodéru jsou součástí dodávky a jsou již vyvedeny z plošného spoje.

 

Černé vodiče slouží pro připojení DCC signálu
modrý vodič je výstupní + pól,
bílý vodič je – výstup 1
žlutý vodič je – výstup 2
zelený vodič je – výstup 3
fialový vodič je – výstup 4

 

DCC adresa:

 Dekodér využívá „lokomotivní adresy“ a pro ovládání lze použít libovolné tlačítko funkce (F1-F12). Nelze nastavit tlačítko osvětlení (*). Například adr. 3 F1, nebo adr. 3 F9 atd. Výstupy nemusí být ve stejné skupině adres,
lze naprogramovat např. 3F1, 3F2, 2F1, 4F1.

Programování DCC adresy:

Do programovacího režimu se uvádí stiskem programovacího tlačítka.  

Uvedeme dekodér do programovacího režimu, světla rychle zablikají a poté bliká pomalu 1. výstup, dekodér čeká na zadání adresy.

Navolíme lokomotivní adresu v rozsahu 1 – 9999 a stiskneme funkční klávesu
F1 – F12, kterou chceme světla ovládat.
Po stisku F klávesy světla opět rychle blikají a dekodér čeká, až zvolenou F klávesu vypneme.
Poté se rozbliká 2. výstup …….a stejně jako u 1. výstupu pokračujeme
až k výstupu 4.
Po naprogramování 4. výstupu ten zůstane sepnut a dekodér vystoupí z programovacího režimu.
Poté vypneme F klávesu pro 4. výstup.
Programování je ukončeno a dekodér můžeme napevno zabudovat.

 Pokud nebudeme využívat všechny výstupy, musíme je i tak naprogramovat libovolnou F klávesou, dokud použité výstupy nepřestanou blikat.

 Použití dekodéru pro řídící vůz:

 

Dekodér lze využít k spínání předních a zadních světel v závislosti na směru jízdy.

Potom se změní výstupy na:

modrý vodič je výstupní + pól,
bílý vodič je – výstup 1
žlutý vodič je – výstup 2
zelený vodič je – výstup RL - zadní
fialový vodič je – výstup FL – přední
výstupy FL a RL se pak ovládají tlačítkem osvětlení (*).

Nastavení pro 4 nezávislé výstupy nebo pro řídící vůz:

Pokud před připojením napájení stiskneme programovací tlačítko a poté připojíme napájení ( tlačítko stále držíme ), výstupy bliknou, poté tlačítko uvolníme. Pokud bliknou 1x, je dekodér v režimu 4 výstupů, pokud bliknou 2x, je v režimu řídícího vozu. Nastavení se přepíná mezi těmito režimy - dekodér je z výroby v režimu 4 výstupů, po přepnutí  je v režimu řídícího vozu, po dalším přepnutí funguje jako 4 výstupy, po dalším přepnutí opět v režimu řídícího vozu ………atd.

Pozor při použití dekodéru pro spínání koncových osvětlení ste electronic, ta mají ochranné rezistory na napětí 5V DC, při jejich spínání se musí opatřit vhodným ochranným rezistorem pro zamezení velkého proudu a velké svítivosti LED !!!

  

 Technické údaje:

 

Napájecí napětí:                       DCC - NMRA kompatibilní 28/128 stupňů 
                                                  ne 14/27 stupňů
Výstup :                                     cca 18V DC, 100mA
Rozsah adres :                         1 - 9999, F1 - F12

Rozměry :                                 17x11x5,4mm

 

kz (normální)

LDT (normální)

Lokopin (normální)

Merg (normální)

Pows (normální)

MiniDCC (normální)

Digital Bahn (normální)

 

 

 

 

 

TOPlist