Úvodní stránka » Výhybkové dekodéry » 043 DCC-4DEC4-opto

4dec4opto.jpg (normální)

 

 

Základní vlastnosti dekodéru:

K dekodéru je možno připojit maximálně čtyři elektromagnetické, nebo motorické přestavníky do odběru cca 2A na jednu cívku. Je navržen pro vysokou spolehlivost spínání. Řídící a výkonová část má svoje vlastní napájení a tyto části jsou odděleny optočleny. Sepnutí výstupů signalizují červené LED diody, napájení dekodéru zelená LED dioda. Motorické přestavníky, které se ovládají změnou polarity ovládacího napětí je třeba připojit přes modul LENZ LA010, nebo STE DCC-MOT. Dekodér podporuje čtení zadaných hodnot z CV.

Programování se provádí po připojení na programovací výstup centrály.

 4dec4opto3a.jpg (normální)

 

 Nastavení adresy dekodéru:

  Adresa se nastavuje přímo zadáním hodnoty do CV, nízké byty adresy do CV1, vysoké do CV9, dle tabulek ovládání příslušenství CV_ROCO nebo CV_LENZ.

Zadává se číslo odpovídající čtveřici výstupů.

 Nastavení času výstupů:

Výstupní čas se nastavuje pro každý výstup zvlášť, pro výstup1 v CV3, pro výstup2 v CV4, pro výstup3 v CV5 a pro výstup4 v CV6.     Hodnota se zadává v rozsahu „0-255", „0" je trvalý výstup, od „1 do 255" se čas zadává po 10ms, 1=10ms, 2=20ms, 255=2550ms=2,55s.

 Tabulka obsazení CV:

   tab24 (normální) 

CV 1     Nastavení adresy - zde nastavená hodnota  určuje, jaké adresy budou
               mít výhybky připojené k dekodéru.
 
               ROCO - "0"=1,2,3,4, "1"= 2,3,4,5,
               "2"= 6,7,8,9,"3"=10,11,12,13 atd. podle tabulky
               LENZ - "1"=1,2,3,4, "2"=5,6,7,8, "3"=9,10,11,12, !!!
               "0"=253,254,255,256 !!! viz. tabulka
               = pro ROCO platí adresace LENZ + "4", ROCO začíná na
               hodnotě "0", LENZ "1", u LENZ je hodnota "0" až 64. v pořadí,
               z toho vyplývá, že pro LENZ mají výstupy v továrním nastavení
               adresy 253,254,255 a 256.

CV 2       Aktivace výstupů - továrně všechny výstupy aktivovány
               = hodnota "255"

CV 3       Výstupní čas pro výstup 1 - továrně 200ms - hodnota "20",
               při hodnotě "0" trvalý výstup, hodnota v rozsahu "0-255"
               - "hodnota" x 10 (ms) = výsledný čas. 20=200ms,
               80=800ms, 1500=1500ms (1,5s) atd.

CV 4       Výstupní čas pro výstup 2 - továrně 200ms - hodnota "20",
               při hodnotě "0" trvalý výstup, hodnota v rozsahu "0-255"
               - "hodnota" x 10 (ms) = výsledný čas. 20=200ms,
               80=800ms, 1500=1500ms (1,5s) atd.

CV 5       Výstupní čas pro výstup 3 - továrně 200ms - hodnota "20",
               při hodnotě "0" trvalý výstup, hodnota v rozsahu "0-255"
               - "hodnota" x 10 (ms) = výsledný čas. 20=200ms,
               80=800ms, 1500=1500ms (1,5s) atd.

CV 6       Výstupní čas pro výstup 4 - továrně 200ms - hodnota "20",
               při hodnotě "0" trvalý výstup, hodnota v rozsahu "0-255"
               - "hodnota" x 10 (ms) = výsledný čas. 20=200ms,
               80=800ms, 1500=1500ms (1,5s) atd.

CV 7       Číslo verze = "1", nelze měnit

CV 8       Kód výrobce = "13" - Self made - nelze měnit

CV 9       Adresa horní bity, uplatňuje se při adresaci výhybek nad 256,
               viz. tabulka

CV33      "MODE" - při hodnotě "0" je aktivní mód "NORMAL",
              - při hodnotě "1" je aktivní "LENZ TOGGLE MODE"
               viz. ZÁKLADNÍ POPIS

  

 

 

4dec4opto2a.jpg (normální)

peco1 (originál)

Dekodér je určen pro včechny elektromagnetické přestavníky PECO PL-10 a PL-10E (černá cívka), PL-10W a PL10-WE (zelená cívka).

 Pro motorické přestavníky je nutný modul LENZ LA-010, nebo STE DCC-MOT.

Pro připojení motorických přestavníků postupujte podle pokynů od uvedených modulů.

 Pro připojení přestavníků PECO PL-10WE, PECO PL10W je třeba počítat s vyšším odběrem přestavníku - cca 1,5A a proto je potřeba tomu přizpůsobit průřez přívodních vodičů minimálně 0,5 raději 0,75 mm2, u přestavníků PECO PL10 a PL10W je proud až 3,5A, proto vodiče minimálně 0,75 raději 1mm2.

Při zkoušení funkce nepřepínejte výstup vícekrát rychle za sebou, přestavník se rychle procházejícím proudem ohřívá a tím odebírá stále větší proud,po cca 20-30 přepnutích dojde k destrukci přestavníku a následně i výstupních obvodů dekodéru.

Značení vývodů elektromagnetických přestavníků různých výrobců:

  tab25 (normální)

Adresace příslušenství LENZ a ROCO: 

tab2 (originál)

tab3 (originál)

Technické údaje:

      Vstupní signál:                          DCC - NMRA kompatibilní
      Vstupní napětí:                         14-18V AC (střídavé)
      Počet výstupů:                          8 (4x2)
      Proudová zatížitelnost:             max 4A na jeden výstup
      Celková zatížitelnost:               max 4A celkem na dekodér

 

TOPlist

 

kz (normální)

LDT (normální)

Lokopin (normální)

Merg (normální)

Pows (normální)

MiniDCC (normální)

Digital Bahn (normální)

 

 

 

 

 

TOPlist