Úvodní stránka » Reverz » 041 DCC-Relé reverz

revrel01 (normální)

Základní vlastnosti modulu:

Modul je určen pro přepínání polarity DCC signálu ve vratné smyčce.

Je určen pro případy, že již máte na kolejišti vyřešeno přepínání výhybky při vjezdu / výjezdu ze smyčky.
Pro spínání modulu využijeme výstup z dekodéru, kterým spínáme výhybku, nebo výstup z přepínače, který výhybku ovládá.
Pro ovládání lze použít i pomocné kontakty přestavníku výhybky.

Modul je určen pro spínání stejnosměrným proudem!

 Spínané kolejové obvody musí být oboustranně oddělené, je nutno dodržet minimální délku spínaného úseku delší, než nejdelší předpokládaný vlak.

Sepnutí relé na modulu, které přepíná polaritu výstupního signálu je signalizováno červenou LED diodou.

Zapojení modulu do obvodu smyčky:

revrel03 (normální)

Ovládání naznačeno schématicky. 

Technické údaje:

Vstupní signál:                                     DCC - NMRA kompatibilní
Výstupní signál:                                   DCC - NMRA kompatibilní
Proudová zatížitelnost:                        max 8A
Ovládací napětí:                                  12 - 18V DC (stejnosměrné)

 

kz (normální)

LDT (normální)

Lokopin (normální)

Merg (normální)

Pows (normální)

MiniDCC (normální)

Digital Bahn (normální)

 

 

 

 

 

TOPlist