Základní vlastnosti dekodéru:

K dekodéru můžeme připojit  žárovková, nebo LED návěstidla. LED diody se musí zapojit přes ochranné rezistory, jinak dojde ke zničení LED  a může následně dojít k destrukci výstupních obvodů dekodéru.K částečné eliminaci tohoto problému jsou výstupy dekodéru opatřeny ochrannými rezistory 100Ω.

Dekodér má 5 dvojic nezávislých výstupů, kterým můžeme přidělit samostatnou adresu, výstupy jsou opatřeny LED diodami, aby byla možnost, aby byla možnost naprogramovat dekodér i bez připojených návěstidel. 

Při hledání závady pod panelem vidíme i na dekodéru stav výstupů. 

Výstupy se střídají s dosvitem, který je továrně nastaven a nejde měnit.

Dekodér má integrované výstupní rezistory, pokud vyjmeme propojky AMP, uplatní se výstupní rezistory a nemusíme LED diody vybavovat rezistory. Rezistory mají hodnotu 1kΩ. Pro návěstidla s červenou a zelenou LED diodou jsou odpory se správnou hodnotou, pro návěstidla bílá/modrá je třeba připojit
externí rezistory s hodnotou cca 10kΩ.

 Nastavení adresy dekodéru:

Nastavení adresy dekodéru se provádí pomocí programovacího tlačítka na desce dekodéru. Po připojení dekodéru na napájení, dcc signál a po připojení světel stiskněte programovací tlačítko, diody na prvním semaforu začnou blikat na znamení přechodu dekodéru do programovacího režimu.

Na ovladači zadejte adresu a odešlete povel pro přestavení.

Adresa se zapíše do dekodéru. LED přestanou blikat a rozbliká se následující výstup. Takto pokračujeme pro všech pět výstupů. Změnu adresy lze provádět i při zapojení dekodéru v kolejišti, pouze u toho dekodéru, u kterého stiskneme programovací tlačítko se adresa přeprogramuje.

 Technické údaje:

 

 

Vstupní signál:                                      DCC - NMRA kompatibilní
Vstupní napětí:                                     14-18V AC (střídavé)
Výstupní napětí:                                   cca 20V DC (stejnosměrných) -                                                              společný + pól
Počet výstupů:                                      10
Proudová zatížitelnost:                        max 0,5A na jeden výstup
Celková zatížitelnost:                          max 1A celkem na dekodér

 

 

kz (normální)

LDT (normální)

Lokopin (normální)

Merg (normální)

Pows (normální)

MiniDCC (normální)

Digital Bahn (normální)

 

 

 

 

 

TOPlist