enc5001 (normální)

Základní vlastnosti enkodéru:

Tento převodník je určen pro ovládání výhybek,
pro ostatní příslušenství použijte ENC 105.

Enkodér slouží k převodu signálu od tlačítek, (ne přepínačů) na informaci použitelnou na sběrnici XpressNet. Pomocí tohoto převodníku můžeme ovládat výhybky bez ovladače, nebo PC z klasického ovládacího pultu.

Tlačítka připojujeme přes jakékoliv diody, např. 1N4148,1N4007,KY..., cokoliv najdeme v šuplíku. Platí, že kolik použijeme tlačítek, tolik musíme použít diod, výstup z tlačítka musí mít vždy svoji diodu.

K převodníku můžeme připojit až 2 x 52tlačítek.

 Tlačítka se zapojují mezi vstupy s číselným označením a s označením +

Zapojení je podle vzorce:

N x 2 , (N x 2) + 1

Pro výhybku č.1 - 1x2=2, 2+1=3
vývody 1 a +1, 1 a +2

Pro výhybku č.8 - 8x2=16, 16+1=17
vývody 15 a +1, 15 a +2

enc5002 (normální)

Nastavení XpressNet adresy a funkcí enkodéru:

 Na plošném spoji převodníku je DIP přepínač, kterým se nastavuje adresa XpressNet, systém LENZ/ROCO a rozsah přepínačů.

  Začneme přepínačem DIP 6 - ten uruje, zda pracujeme se systémem ROCO, nebo LENZ. Pro ROCO zůstane DIP 6 v poloze OFF, pro LENZ bude v pozici ON. Je to kvůli odlišné adresaci příslušenství ROCO centrály.

 Přepínače DIP1 až DIP5 určují adresu XpressNet. Jejich kombinací nastavíme adresu, při které bude červená Led "STATUS" zhaslá. Pokud Led bliká, máme nastavenou adresu, kterou již využívá jiné zařízení, připojené na sběrnici XpressNet. Musíme proto nastavit jinou. Je k dispozici 31 adres, adresa "0" není povolena, adresa "29" je vyhrazena pro LI100.

Pokud Led svítí trvale, modul nenalezl ústřednu,(není XpressNet signál).

enc10503 (normální)

tab7 (normální)

 Přepínače DIP7 a DIP8 jsou nevyužity.

 Když provademe změnu v nastavení DIP přepínačů, odpojíme modul od XpressNet a znovu připojíme, jinak se změna neprojeví.

Technické údaje:

Komunikace:                                         XpressNet
Počet vstupů:                                        104 (2x52)

 

TOPlist

 

kz (normální)

LDT (normální)

Lokopin (normální)

Merg (normální)

Pows (normální)

MiniDCC (normální)

Digital Bahn (normální)

 

 

 

 

 

TOPlist