Základní vlastnosti dekodéru:

 

Dekodér zabírá až 10 adres podle nastavení.

K dekodéru můžeme připojit  žárovková, nebo LED svítidla pro venkovní osvětlení. LED diody se musí zapojit přes ochranné rezistory, jinak dojde ke zničení LED  a může následně dojít k destrukci výstupních obvodů dekodéru.

Dekodér má 10 nezávislých výstupů, kterým můžeme přidělit samostatnou adresu, potom spíná a rozpíná každý výstup zvlášť, nebo můžeme několika výstupům přidělit stejnou adresu.

Výstup je vždy trvale sepnut.

Dekodér má integrované výstupní rezistory, pokud vyjmeme propojky AMP, uplatní se výstupní rezistory a nemusíme LED diody vybavovat rezistory. Rezistory mají hodnotu 1kΩ..

 Nastavení adresy dekodéru:

Nastavení adresy dekodéru se provádí pomocí programovacího tlačítka na desce dekodéru. Po připojení dekodéru na napájení, dcc signál a po připojení světel stiskněte programovací tlačítko, diody se začnou postupně rozsvěcet na znamení přechodu dekodéru do programovacího režimu.

Na ovladači zadejte adresu a odešlete povel pro přestavení.

Adresa se zapíše do dekodéru. LED přestane blikat a rozbliká se následující. Změnu adresy lze provádět i při zapojení dekodéru v kolejišti, pouze u toho dekodéru, u kterého stiskneme programovací tlačítko se adresa přeprogramuje

 

Výpočet předřadného rezistoru k LED diodám:

led (normální)

vzorec (normální)

 

R=výsledný odpor v Ω
U=napětí ve V
I=proud v A ( pro 10mA zadáme 0,01)

  Příklad:

 

4xled, každá 2V, 8mA, 20-8=12 / 0,008=1500 Ω
Úbytek napětí na rezistoru je 12V, proud 8mA,
výkon bude 12x0,008=0,096W= rezistor stačí 0,25W

 Dekodér nalezne využití při spínání venkovního osvětlení, osvětlení nástupišť atd.

Můžeme jej využít i jako zobrazovací jednotku na
OVLÁDACÍ PANEL

dec1003 (normální)

 Technické údaje:

 

 

Vstupní signál:                                      DCC - NMRA kompatibilní
Vstupní napětí:                                     14-18V AC (střídavé)
Výstupní napětí:                                   cca 20V DC (stejnosměrných) -                                                              společný + pól
Počet výstupů:                                      10
Proudová zatížitelnost:                        max 0,5A na jeden výstup
Celková zatížitelnost:                          max 1A celkem na dekodér

 

TOPlist

 

kz (normální)

LDT (normální)

Lokopin (normální)

Merg (normální)

Pows (normální)

MiniDCC (normální)

Digital Bahn (normální)

 

 

 

 

 

TOPlist