enc10501 (normální)

Základní vlastnosti enkodéru:

Tento převodník není určen pro ovládání výhybek,
pro ty použijte ENC 50.

Enkodér slouží k převodu signálu od přepínačů, (ne tlačítek) na informaci použitelnou na sběrnici XpressNet. Pomocí tohoto převodníku můžeme ovládat příslušenství bez ovladače, nebo PC z klasického ovládacího pultu.

Přepínače připojujeme přes jakékoliv diody, např. 1N4148,1N4007,KY..., cokoliv najdeme v šuplíku. Platí, že kolik použijeme přepínačů, tolik musíme použít diod, výstup z přepínače musí mít vždy svoji diodu.

K převodníku můžeme připojit až 105 přepínačů.

 Přepínače se zapojují mezi vstupy s číselným označením a s označením +

 Například 10=8+2, 1=1+0, 55=50+5

enc10502 (normální)

Nastavení XpressNet adresy a funkcí enkodéru:

 Na plošném spoji převodníku je DIP přepínač, kterým se nastavuje adresa XpressNet, systém LENZ/ROCO a rozsah přepínačů.

 Začneme přepínačem DIP 6 - ten určuje, zda pracujeme se systémem ROCO, nebo LENZ. Pro ROCO zůstane DIP 6 v poloze OFF, pro LENZ bude v pozici ON. Je to kvůli odlišné adresaci příslušenství ROCO centrály.

 DIP 7 určuje rozsah adres přepínačů. Když je DIP 7 v poloze OFF, přepínače fungují v rozsahu adres 1-105, když DIP 7 přepneme do polohy ON, rozsah adres přepínačů je 101-205.

Přepínače DIP1 až DIP5 určují adresu XpressNet. Jejich kombinací nastavíme adresu, při které bude červená Led "STATUS" zhaslá. Pokud Led bliká, máme nastavenou adresu, kterou již využívá jiné zařízení, připojené na sběrnici XpressNet. Musíme proto nastavit jinou. Je k dispozici 31 adres, adresa "0" není povolena, adresa "29" je vyhrazena pro LI100.

Pokud Led svítí trvale, modul nenalezl ústřednu,(není XpressNet signál).

enc10503 (normální)

tab7 (normální)

Přepínač DIP8 je nevyužit.

 Když provademe změnu v nastavení DIP přepínačů, odpojíme modul od XpressNet a znovu připojíme, jinak se změna neprojeví.

Technické údaje:

Komunikace:                                         XpressNet
Počet vstupů:                                        105 (1-105, nebo 101-205)

 

kz (normální)

LDT (normální)

Lokopin (normální)

Merg (normální)

Pows (normální)

MiniDCC (normální)

Digital Bahn (normální)

 

 

 

 

 

TOPlist