2dec4 (normální)

Základní vlastnosti dekodéru:

Dekodér je určen především pro spínání výměnových elektromagnetických přestavníků. Je navržen pro velkou spolehlivost spínání. Řídící a výkonová část má svoje vlastní napájení a tyto části jsou odděleny optočleny. Sepnutí výstupů signalizuje červená LED dioda. Výstupy jsou řazeny v páru, výstup 1 a 2 zabírá jednu adresu, výstup 3 a 4 druhou adresu. Adresy lze přiřadit libovolně, nemusí jít za sebou.

Spínací čas výstupů je 2,5s a nejde měnit.

 

Tento čas je dostačující pro přestavení všech druhů přestavníků a to i motorických, které ovšem vyžadují použití adaptéru LENZ LA010, nebo STE electronic DCC-MOT.Čas je omezen proto, že i elektromagnetické přestavníky s koncovým vypínáním občas nepřestaví korektně a nedojde k rozpojení koncového vypínače. Pokud by výstup byl sepnut trvale, došlo by k destrukci přestavníku.

 

Nastavení adresy dekodéru:

 

Nastavení adresy dekodéru se provádí pomocí programovacího tlačítka na desce dekodéru. Po připojení dekodéru na napájení, dcc signál stiskněte programovací tlačítko, začne spínat výstup pro 1. Výhybku,  zadáme požadovanou adresu, začne spínat výstup pro 2.výhybku. Při programování můžeme některý z výstupů přeskočit stiskem programovacího tlačítka. Výstupy nemusí být zapojeny, k indikaci slouží LED diody na desce dekodéru.

Změnu adresy lze provádět i při zapojení dekodéru v kolejišti, pouze u toho dekodéru, u kterého stiskneme programovací tlačítko se adresa přeprogramuje.

 

Přestavníky PECO:

 

Dekodér lze použít i pro přestavníky PECO PL10 a to jak černých s vyšší spotřebou, nebo zelených se zmenšeným odběrem ale pouze v kombinaci s mikrospínačem PECO PL-15.

Přepínač PL-13 nelze k tomuto účelu použít.

Přepínač se zapojí jako spínač koncové polohy výhybky a po přestavení rozepne přívod proudu pro příslušný směr přestavení.

V testovacím provozu byla výhybka s přestavníkem PECO zkušebně přestavena 2000x bez zjevné závady na mikrospínači.

 2dec4b (normální)

Značení vývodů elektromagnetických přestavníků různých výrobců:

  tab25 (normální)

 

 

 Technické údaje:

Vstupní signál:                                     DCC - NMRA kompatibilní
Vstupní napětí:                                     14-18V AC (střídavé)
Výstupní napětí:                                   cca 20V DC (stejnosměrných)
                                                               společný + pól
Počet výstupů:                                      4
Proudová zatížitelnost:                        max 4A na jeden výstup
Celková zatížitelnost:                           max 4A celkem na dekodér

 

 

 

kz (normální)

LDT (normální)

Lokopin (normální)

Merg (normální)

Pows (normální)

MiniDCC (normální)

Digital Bahn (normální)

 

 

 

 

 

TOPlist