Úvodní stránka » Analog » 028 AC/DC ED1 House

noed101 (normální)

Základní vlastnosti dekodéru:

K dekodéru můžeme připojit žárovková, nebo LED svítidla pro osvětlení budov. Buď jednotlivých místností, nebo různých staveb.LED diody se musí zapojit přes ochranné rezistory, jinak dojde ke zničení LED  a může následně dojít k destrukci výstupních obvodů dekodéru.

 Po přivedení napájecího napětí se spustí náhodná sekvence spínání a vypínání výstupů. Sekvence změny je dostatečně dlouhá na to, aby spínání vypadalo jako v reálu.

Po deaktivaci sekvence „doběhne" a pozhasíná.

noed102 (normální)

Výpočet předřadného rezistoru k LED diodám:

led (normální)

vzorec (normální)

   

R=výsledný odpor v Ω
U=napětí ve V
I=proud v A ( pro 10mA zadáme 0,01)

Příklad:

4xled, každá 2V, 8mA, 20-8=12 / 0,008=1500 Ω
Úbytek napětí na rezistoru je 12V, proud 8mA,
výkon bude 12x0,008=0,096W= rezistor stačí 0,25W

 Technické údaje:

Vstupní napětí:                                     7-18V AC, DC 
                                                            (střídavé nebo stejnosměrné)
Výstupní napětí:                                   cca 7 - 20V DC 
                                                            (stejnosměrných) - společný
                                                            + pól
Počet výstupů:                                      4
Proudová zatížitelnost:                        max 0,5A na jeden výstup
Celková zatížitelnost:                          max 1A celkem na dekodér

    

 

TOPlist

 

kz (normální)

LDT (normální)

Lokopin (normální)

Merg (normální)

Pows (normální)

MiniDCC (normální)

Digital Bahn (normální)

 

 

 

 

 

TOPlist