Úvodní stránka » Reverz » 023 DCC-Reverz

Základní vlastnosti modulu:

Modul je určen pro přepínání polarity DCC signálu pro výjezdy točny nebo pro zapojení vratné smyčky.

 Spínané kolejové obvody musí být oboustranně oddělené, je nutno dodržet minimální délku spínaného úseku delší, než nejdelší předpokládaný vlak, pro točnu platí, že nejkratší čas, který je nutný k opětovnému přepnutí musí být cca 0,5 sekundy. 

 Modul hlídá zkrat na výstupu, pokud se objeví zkrat (výstupní proud větší, než 3,2A ), modul odepne výstup a za 25 milisekund jej připne zpět s opačnou polaritou. Pokud zkrat zmizí, je reverzováno a lokomotiva může jet dál. Čas 25 milisekund nijak neovlivní jízdu lokomotivy, ani případný zvukový dekodér. Pokud zkrat po přepnutí trvá, modul odepne výstup a rozsvítí se červená LED dioda, signalizující zkrat.

Po odeznění příčiny zkratu LED dioda zhasne a modul je připraven pro další činnost.

 Zapojení do obvodu točny:

Pro zapojení do obvodu točny je třeba nastudovat manuál od točny pro správné zapojení.

  Pro točnu ROCO je to například takto:

 

 

 Zapojení pro točnu Fleischmann:

 

Osa symetrie:

Osu symetrie si zvolíme sami podle orientace výjezdů z točny. Osa symetrie je proto, aby protilehlé výjezdy měly stejnou polaritu DCC signálu. Pokud máme jeden výjezd točny napojen do zbytku kolejiště, je jedno, kde osa bude. Pokud jsou výjezdy spojené s kolejištěm dva a více, musíme tomu osu symetrie přizpůsobit.
V některých případech nám to nevyjde (pokud napojené výjezdy jsou v obou polovinách točny rozdělené osuo), na některý z výjezdů musíme připojit další reverzní modul.

 Zapojení pro vratnou smyčku:

 

 

Technické údaje:

Vstupní signál:                                     DCC - NMRA kompatibilní
Výstupní signál:                                   DCC - NMRA kompatibilní
Proudová zatížitelnost:                        max 3,2A

 

 

 

 

 

kz (normální)

LDT (normální)

Lokopin (normální)

Merg (normální)

Pows (normální)

MiniDCC (normální)

Digital Bahn (normální)

 

 

 

 

 

TOPlist