Základní popis:

 

DCC centrála  je schopna dodat proud až 2,4A , při výstupním napětí
v rozsahu 13 - 21V.

Je NMRA kompatibilní,vybavena výstupem pro připojení programovací koleje, obvody pro čtení naprogramovaných hodnot CV. Led monitoruje stav centrály, použít lze 3 výstupy pro sběrnici XpressNet, dva vyvedené na konektory
RJ11 6/4, jeden šroubovací konektor pro připojení dalších XpressNet zařízení, jako například PC rozhraní LI-USB. Při přepnutí do režimu programování je odpojen DCC výstup na svorkách „J a K".

Pro komunikaci se zesilovačem (boosterem) je k dispozici svorkovnice CDE.

Centrála je vybavena konektorem RJ45 pro zpětnovazební sběrnici S88N.
Je možno využít až 128 pozic zpětného hlášení (až 16 modulů po 8 vstupech).

Zapojení centrály je inspirováno zapojením centrály Nano-X od F.M.Caňady (Esp).Obvody „ACK" čtení hodnot CV jsou vylepšeny, aby centrála mohla číst i dekodéry příslušenství.

Pro ovládání příslušenství se centrála chová jako systém ROCO,nebo LENZ,
viz tabulky CV.
Pro adresu 1 musí být u ROCO zadaná hodnota v CV1=0,
Lenz má pro adresu 1 v CV1=1.

Změna módu LENZ/ROCO se nastavuje v režimu PoMv CV7 centrály.
Při programování nesmí být k centrále nic připojeno.

Centrála (v závislosti na nastavení CV7) podporuje obousměrný přenos dat RailCom, který umožňuje číst "online" data uložená v dekodéru, který tuto funkci podporuje.Příklad dekodérů podporujících tuto funkci - LENZ GOLD, Lokpilot v3, Zimo MX64. K zobrazení hodnot se používá "RailCom displej" - například LENZ LRC120.

Zapojení centrály:  

Signalizace stavu režimu centrály:

tab5 (originál)

Technické údaje:

Vstupní signál:                                     DCC - NMRA kompatibilní
Vstupní napětí:                                     14-18V AC (střídavé),
                                                              šroubovací svorky, nebo zdířka
                                                              na připojení transformátorů
                                                              ROCO 5.5/2,5mm
Výstupní napětí:                                   13-21V (regulovatelné)
Proudová zatížitelnost:                        max. 2,4A , automatické
                                                             odepnutí výstupu při přetížení
Sběrnice:                                             3x XpressNet v.3, napájení
                                                             12V/1A
                                                              až 31 zařízení XpressNet
Ovládání lokomotiv:                             až 16 lokomotiv
                                                               v současném provozu
                                                               rozsah adres 1 - 9999
Programování:                                     programování a čtení CV
                                                              v módech
Direct, Page,
                                                              Register, PoM
                                                              výstup na programovací kolej
Jízdní stupně :                                      podpora 14, 28 a 128 jízdních stupňů 
                                                             13 výstupů - F light, F1 - F12
Systém:                                               ovládání příslušenství jako
                                                             ROCO nebo jako LENZ (CV7)

RailCom:                                             obousměrná komunikace (CV7)
Zpětná vazba:                                     S88N přes konektor RJ45 až 128
                                                             vstupů
Rozměry:                                             160x75x53mm

Nastavení systému ovládání:

 Systém ovládání lze měnit zadáním hodnot do CV7centrály. K centrále nesmí být připojeno žádné příslušenství, ani lokomotiva, jinak by došlo k přeprogramování CV7 v lokomotivě, nebo dekodéru příslušenství.

 Programuje se v režimu PoM a zadávání se spouští zadáním hodnoty 50 do CV7.

Po zadání hodnoty 50 přejde centrála do režimu programování
(LED bliká dvakrát za sebou)
a máme 15 sekund na změnu hodnoty v CV7.

Po 15 sekundách přejde centrála do normálního stavu.

 CV7 = 50 , CV7 = 76 - centrála adresuje příslušenství jako ROCO

             CV7 = 50 , CV7 = 77 - centrála adresuje příslušenství jako LENZ 

             CV7 = 50 , CV7 = 92 - obousměrná komunikace RailCom vypnuta

             CV7 = 50 , CV7 = 93 - obousměrná komunikace RailCom zapnuta

Ovladač:

Centrála je primárně určena k provozu s ovladačem ROCO MOUSE2 a ROCO Multimouse.

U ROCO MOUSE2 je ovládání a programování omezeno na hodnoty 1-99,
u Multimouse se při ovládání příslušenství zobrazuje symbol výměny na displeji v obou polohách najednou.

cs2,403 (normální)

 Lze připojit i LENZ LH100, není to na smysluplnou práci, neboť každé druhé hlášení ovladače je ERROR "ERR98"- centrála nepodporuje vyslaný příkaz.. Lze přes to pomocí „ESC" přejít, přesto tuto kombinaci nedoporučuji. S Roco Multimouse se centrála chová korektně.

 Programování pomocí Roco MOUSE2 a ROCO Multimouse je vhodné nastudovat v manuálech od výrobce ovladačů.

Sběrnice XpressNet:

 

Rozvod sběrnice XpressNet podléhá určitým pravidlům. Připojovací místa lze spojovat pouze sériově, to znamená za sebou, nesmí se vytvořit smyčka, nebo paralelní zapojení.

netbox06 (normální)

cord02 (normální)

 

 Adresace příslušenství v režimech LENZ a ROCO:

tab2 (originál)

tab3 (originál)

 

 

 

kz (normální)

LDT (normální)

Lokopin (normální)

Merg (normální)

Pows (normální)

MiniDCC (normální)

Digital Bahn (normální)

 

 

 

 

 

TOPlist