Základní popis:

Booster je schopen dodat proud až 4A. Vstupní DCC signál je galvanicky oddělen vysokorychlostním optočlenem. Booster je osazen dvěma LED diodami signalizujícími stav. Booster musí být napájen samostatným zdrojem. Koleje musí být oboustranně přerušeny a to kolmo na směr kolejí. Napětí v kolejích z DCC centrály i boosterů musí mít stejnou hodnotu, měříme multimetrem s AC rozsahem.

LED červená „OVERLOAD" - aktivní při překročení výstupního 
       proudu,nebo zkratu na výstupu. Při aktivaci ochrany není na
       výstupních svorkách DCC signál.Po odeznění zkratu, nebo
       poklesu proudu dojde automaticky ke zhasnutí LED
a obnovení činnosti boosteru

LED zelená „DCC ok" - svítí, je li na vstupu přítomen DCC signál.

 

Zapojení:

 Zapojení s centrálou:

 

U centrál, kde je k dispozici výstup ve formátu CDE
připojujeme na svorky CDE,
u centrál bez E vstupu připojujeme na TRACK OUT. 

 

    Technické údaje:

 

Vstupní signál:                                     DCC - NMRA kompatibilní
Vstupní napětí:                                     12-18V AC (střídavé)
Výstupní napětí:                                   13 - 21V (regulovatelné)
Proudová zatížitelnost:                        max 4A ( v závislosti na
                                                              použitém napájení )

 

 

 

kz (normální)

LDT (normální)

Lokopin (normální)

Merg (normální)

Pows (normální)

MiniDCC (normální)

Digital Bahn (normální)

 

 

 

 

 

TOPlist