Úvodní stránka » Efektové dekodéry » 018 DCC-ED3 Gaslight

Základní vlastnosti dekodéru:

 

Dekodér zabírá jednu adresu.

K dekodéru můžeme připojit žárovková, nebo LED svítidla pro venkovní i vnitřní osvětlení. LED diody se musí zapojit přes ochranné rezistory, jinak dojde ke zničení LED  a může následně dojít k destrukci výstupních obvodů dekodéru.

Po aktivaci dekodéru se spustí sekvence imitující zapalování plynových lamp, následuje zvyšování jasu až do úplného svitu.

Po deaktivaci se začne jas pozvolna snižovat, až zhasnou všechna světla.

Každý výstup má svoji jedinečnou sekvenci, každé svítidlo reaguje jinak.   

Výstupy dekodéru jsou opatřeny žlutými LED diodami, aby byla možnost jej naprogramovat i bez připojených výstupů a i pro hledání závady pod panelem vidíme stav výstupů.

Dekodér má integrované výstupní rezistory, pokud vyjmeme propojky AMP, uplatní se výstupní rezistory a nemusíme LED diody vybavovat rezistory. Rezistory mají hodnotu 1kΩ.

 Nastavení adresy dekodéru:

 

Nastavení adresy dekodéru se provádí pomocí programovacího tlačítka na desce dekodéru. Po připojení dekodéru na napájení, dcc signál a po připojení světel stiskněte programovací tlačítko, diody se začnou rozsvěcet na znamení přechodu dekodéru do programovacího režimu.

Na ovladači zadejte adresu a odešlete povel pro přestavení
(+ nebo -).

Adresa se zapíše do dekodéru. LED na přestanou blikat. Změnu adresy lze provádět i při zapojení dekodéru v kolejišti, pouze u toho dekodéru, u kterého stiskneme programovací tlačítko se adresa přeprogramuje.

 

Výpočet předřadného rezistoru k LED diodám:

led (normální)

vzorec (normální)

 

R=výsledný odpor v Ω
U=napětí ve V
I=proud v A ( pro 10mA zadáme 0,01)

 

 

Příklad:

 

4xled, každá 2V, 8mA, 20-8=12 / 0,008=1500 Ω
Úbytek napětí na rezistoru je 12V, proud 8mA,
výkon bude 12x0,008=0,096W= rezistor stačí 0,25W

  Technické údaje

      
Vstupní signál:                                      DCC - NMRA kompatibilní
Vstupní napětí:                                     14-18V AC (střídavé)
Výstupní napětí:                                    cca 20V DC (stejnosměrných)
                                                               společný + pól
Počet výstupů:                                     4
Proudová zatížitelnost:                        max 1A na jeden výstup
Celková zatížitelnost:                          max 1A celkem na dekodér

 

 

TOPlist

 

kz (normální)

LDT (normální)

Lokopin (normální)

Merg (normální)

Pows (normální)

MiniDCC (normální)

Digital Bahn (normální)

 

 

 

 

 

TOPlist