Úvodní stránka » Spínací dekodéry » 011 DCC-2DEC4.1

2dec41a (normální)

Základní vlastnosti dekodéru:

Dekodér je určen především pro spínání osvětlení, ale i dalšího příslušenství s velkým odběrem proudu a je navržen pro velkou spolehlivost spínání, řídící i výkonová část dekodéru má svůj oddělený napájecí zdroj, obě části jsou pak propojeny oddělovacími optočleny. Sepnutí výstupů signalizují zelené LED dioda. Především tento dekodér vznikl pro ovládání elektromagnetických rozpojovačů KADEE #309, jejichž odpor je cca 8-9 ohmů, což je odběr cca  2A. Dekodér lze použít i ke spínání STOPmagnetů v systému FALLER Car System.

K dekodéru můžeme připojit  žárovková, nebo LED svítidla. LED diody se musí zapojit přes ochranné rezistory, jinak dojde ke zničení LED  a může následně dojít k destrukci výstupních obvodů dekodéru.

Dekodér má čtyři nezávislé výstupy, kterým můžeme přidělit samostatnou adresu, potom spíná a rozpíná každý výstup zvlášť, nebo jednomu výstupu přidělit „adresu +" a druhému „adresu -".
Potom se výstupy přepínají mezi sebou, čehož lze využít i ke spínání výhybkových přestavníků.

Výstup je vždy trvale sepnut.

 41dec402 (normální)

Nastavení adresy dekodéru:

Nastavení adresy dekodéru se provádí pomocí programovacího tlačítka na desce dekodéru. Po připojení dekodéru na napájení, dcc signál stiskněte programovací tlačítko, začne spínat 1. výstup, zadáme požadovanou adresu, začne spínat 2.výstup atd. Při programování můžeme některý z výstupů přeskočit stiskem programovacího tlačítka. Výstupy nemusí být zapojeny, k indikaci slouží zelené LED diody na desce dekodéru.

Změnu adresy lze provádět i při zapojení dekodéru v kolejišti, pouze u toho dekodéru, u kterého stiskneme programovací tlačítko se adresa přeprogramuje.

 

 Výpočet předřadného rezistoru k LED diodám:

 led (normální)

vzorec (normální)

 

R=výsledný odpor v Ω
U=napětí ve V
I=proud v A ( pro 10mA zadáme 0,01)

  Příklad:

  4xled, každá 2V, 8mA, 20-8=12 / 0,008=1500 Ω
Úbytek napětí na rezistoru je 12V, proud 8mA,
výkon bude 12x0,008=0,096W= rezistor stačí 0,25W

 

Technické údaje:

Vstupní signál:                                     DCC - NMRA kompatibilní
Vstupní napětí:                                     14-18V AC (střídavé)
Výstupní napětí:                                   cca 20V DC (stejnosměrných)
                                                               společný + pól
Počet výstupů:                                      4
Proudová zatížitelnost:                        max 4A na jeden výstup
Celková zatížitelnost:                           max 4A celkem na dekodér

            

TOPlist

 

kz (normální)

LDT (normální)

Lokopin (normální)

Merg (normální)

Pows (normální)

MiniDCC (normální)

Digital Bahn (normální)

 

 

 

 

 

TOPlist