Úvodní stránka » Spínací dekodéry » 010 DCC-4.1DEC1

 

Základní vlastnosti dekodéru:

Dekodér je určen především pro spínání osvětlení, ale i dalšího příslušenství s malým odběrem proudu. K dekodéru můžeme připojit  žárovková, nebo LED svítidla. LED diody se musí zapojit přes ochranné rezistory, jinak dojde ke zničení LED  a může následně dojít k destrukci výstupních obvodů dekodéru.

K částečné eliminaci tohoto problému jsou výstupy dekodéru opatřeny odpory o hodnotě 100Ω.

 Dekodér má integrované výstupní rezistory, pokud vyjmeme propojky AMP, uplatní se výstupní rezistory a nemusíme LED diody vybavovat rezistory. Rezistory mají hodnotu 1kΩ.

Dekodér má čtyři nezávislé výstupy, opatřené LED diodami, aby byla možnost jej naprogramovat bez připojených výstupů a i pro hledání závady pod panelem vidíme stav výstupů i na dekodéru. Výstupům můžeme přidělit samostatnou adresu, potom spíná a rozpíná každý výstup zvlášť, nebo jednomu výstupu přidělit „adresu +" a druhému „adresu -".Potom se výstupy přepínají mezi sebou.

Výstup je vždy trvale sepnut.

 

 Nastavení adresy dekodéru:

Nastavení adresy dekodéru se provádí pomocí programovacího tlačítka na desce dekodéru. Po připojení dekodéru na napájení a dcc signál stiskněte programovací tlačítko, začne spínat 1. výstup, zadáme požadovanou adresu, začne spínat 2.výstup atd. Při programování můžeme některý z výstupů přeskočit stiskem programovacího tlačítka.

Změnu adresy lze provádět i při zapojení dekodéru v kolejišti, pouze u toho dekodéru, u kterého stiskneme programovací tlačítko se adresa přeprogramuje.

 

Výpočet předřadného rezistoru k LED diodám:

led (normální)

vzorec (normální)

 

R=výsledný odpor v Ω
U=napětí ve V
I=proud v A ( pro 10mA zadáme 0,01)

  Příklad:

 4xled, každá 2V, 8mA, 20-8=12 / 0,008=1500 Ω
Úbytek napětí na rezistoru je 12V, proud 8mA,
výkon bude 12x0,008=0,096W= rezistor stačí 0,25W

 Technické údaje:

Vstupní signál:                                     DCC - NMRA kompatibilní
Vstupní napětí:                                     14-18V AC (střídavé)
Výstupní napětí:                                   cca 20V DC (stejnosměrných)
                                                               společný + pól
Počet výstupů:                                      4
Proudová zatížitelnost:                        max 1A na jeden výstup
Celková zatížitelnost:                           max 1A celkem na dekodér

         

 

TOPlist

 

kz (normální)

LDT (normální)

Lokopin (normální)

Merg (normální)

Pows (normální)

MiniDCC (normální)

Digital Bahn (normální)

 

 

 

 

 

TOPlist