Základní vlastnosti dekodéru:

Dekodér je určen především pro ovládání 2 motorických přestavníků (Conrad, Hoffmann, Fulgurex, nebo Tillig ), s odběrem proudu do 1A. Výstupy jsou aktivní po dobu 5 sekund, aby se předešlo destrukci přestavníku při špatné funkci koncového vypínání.Jsou vybaveny dvoubarevnými LED diodami, které signalizují polaritu výstupního napětí (červená/zelená).

Pro majitele ROCO platí, že je třeba držet povel pro přestavení po celou dobu přestavování, u ROCO se neuplatní nastavených 5 sekund.

Pokud potřebujete snížit rychlost přestavování, lze dekodér napájet stejnosměrným zdrojem od cca 6V.

Nastavení adresy dekodéru:

Nastavení adresy dekodéru se provádí pomocí programovacího tlačítka na desce dekodéru. Po připojení dekodéru na napájení a dcc signál stiskněte programovací tlačítko, začne spínat 1. výstup (B), zadáme požadovanou adresu, začne spínat 2.výstup (A). Při programování můžeme některý z výstupů přeskočit stiskem programovacího tlačítka.

Změnu adresy lze provádět i při zapojení dekodéru v kolejišti, pouze u toho dekodéru, u kterého stiskneme programovací tlačítko se adresa přeprogramuje.

 

 

Technické údaje:

Vstupní signál:                               DCC - NMRA kompatibilní Vstupní napětí:                                           14-18V AC (střídavé)
Výstupní napětí:                             cca 20V DC             
Počet výstupů:                                4
Proudová zatížitelnost:                  max 1A na jeden výstup
Celková zatížitelnost:                     max 1A celkem na dekodér

        

 

TOPlist

 

kz (normální)

LDT (normální)

Lokopin (normální)

Merg (normální)

Pows (normální)

MiniDCC (normální)

Digital Bahn (normální)

 

 

 

 

 

TOPlist