Základní vlastnosti dekodéru:

 

Dekodér je určen pro ovládání světelných návěstidel, možnost nezávisle ovládat až osm výstupů. Je plně individuálně programovatelný a je z výroby dodáván v nastavení ovládání a osazen LED v barvách pro: 

1 pětisvětelné návěstidlo + 2světelná předvěst

2 čtyřsvětelná návěstidla

2 třísvětelná návěstidla + 1 dvojsvětelné návěstidlo

4 dvojsvětelná návěstidla

Pokud nebude v objednávce vyspecifikováno nastavení výstupů, bude dekodér dodán s nastavením pro 5ti světelné návěstidlo a 2sv předvěst a osazen červenými LED diodami..

 K dekodéu je možné připojit i světelné přejezdové zařízení.

 Všechny výstupy lze individuálně naprogramovat, dekodér nemá funkci návratu k továrnímu nastavení. Adresy se nastavují pro dekodér, nikoliv pro jednotlivá návěstidla.

Dekodér umožňuje ovládat až 8 světel ve 24 kombinacích. 

   

 Žárovková návěstidla se zapojují přímo, návěstidla osazené LED diodami se musí zapojit přes ochranné rezistory, jinak dojde ke zničení LED v návěstidle a může následně dojít k destrukci výstupních obvodů dekodéru.K částečné eliminaci tohoto problému jsou výstupy dekodéru opatřeny rezistory 100Ω. Výstupy dekodéru jsou opatřeny červenými LED diodami, aby byla možnost jej naprogramovat i bez připojených výstupů a i pro hledání závady pod panelem vidíme stav výstupů. Po vyjmutí AMP propojky na dekodéru je výstup vyveden přes ochranný rezistor 1kohm, takže není externí rezistor nutný (pokud je svit LED vyhovující).

 Dekodér zabírá podle nastavení až 8 po sobě jdoucích adres.

  Je jedno, kterou ze čtveřice adres navolíte, dekodér přiřadí adresy výstupům podle tabulky.

 Základní nastavení adresy dekodéru se provádí pomocí programovacího tlačítka na desce dekodéru. Nastavujeme adresu prvního návěstidla, ostatní se přiřadí automaticky.

 Po připojení dekodéru na napájení, dcc signál a po připojení návěstidla stiskněte programovací tlačítko, diody na návěstidle se začnou postupně rozsvěcet na znamení přechodu dekodéru do programovacího režimu.

 Na ovladači zadejte adresu libovolného ze čtyř výstupů a odešlete povel pro přestavení (+ nebo -).

 LED na návěstidle (dekodéru) přestanou blikat. Změnu adresy lze provádět i při zapojení dekodéru v kolejišti, pouze u toho dekodéru,

  u kterého stiskneme programovací tlačítko se adresa přeprogramuje.

 Příklad:

 Po zadání adresy „1“ se dekodér nastaví na adresy „1, 2, 3 a 4“.

  Po zadání adresy „2“ se dekodér nastaví na adresy „1, 2, 3 a 4“.

 Po zadání adresy „5“ se dekodér nastaví na adresy „5, 6, 7 a 8“.

 Po zadání adresy „6“ se dekodér nastaví na adresy „5, 6, 7 a 8“.

Další nastavení dekodéru:

 Dekodér je plně programovatelný ,lze naprogramovat chování jakéhokoliv výstupu v závislosti na povelu na vstupu dekodéru.

 Zadáváme, který výstup má svítit, který zhasnout, blikat i rychlost blikání.

 Další nastavení se provádí v režimu programování na programovací koleji (připojení ke svorkám P- Q u Lenz) u Roco musí být dekodér připojen samostatně k centrále.

 Dekodér nepodporuje čtení naprogramovaných hodnot v „CV“, proto je vhodné mít připojeno návěstidlo, blikáním LED na návěstidle dekodér potvrzuje změny v zadání. Stejnou funkci má i červená LED na dekodéru, která blikáním potvrzuje zadávání hodnot do CV.

 

CV

hodnota

výchozí

popis

 

 

nastavení

 

1

1…63

0

adresa - dolní bity

3

1…15

15

maximální svit výstup 1

4

1…15

15

maximální svit výstup 2

5

1…15

15

maximální svit výstup 3

6

1…15

15

maximální svit výstup 4

9

0…7

0

adresa - horní bity

33

2…255

20

rychlost prolínání výstupů

34

0…25

24

rychlost blikání   x 65ms

Změna nastavení v „CV 1 a 9“ se prováde automaticky po zadání adresy prostřednictvím programovacího tlačítka.

 

 Technické údaje:

 

     Vstupní signál:                                     DCC - NMRA kompatibilní
     Vst
upní napětí:                                    14-18V AC (střídavé)
     Výstupní napětí:                                  cca 20V DC (stejnosměrné)
     P
očet výstupů:                                    8
     Proudová zatížitelnost:                       max 0,5A na jeden výstup
     Celková zatížitelnost:                         max 1A celkem na dekodér

TOPlist

 

kz (normální)

LDT (normální)

Lokopin (normální)

Merg (normální)

Pows (normální)

MiniDCC (normální)

Digital Bahn (normální)

 

 

 

 

 

TOPlist