Základní vlastnosti dekodéru:

 

  K dekodéru můžeme připojit jedno, nebo dvě dvousvětelná návěstidla

 jedno třísvětelné návěstidlo,

jedno čtyřsvětelné návěstidlo

nebo přejezdové zařízení..

Žárovková návěstidla se zapojují přímo, návěstidla osazené LED diodami se musí zapojit přes ochranné rezistory, jinak dojde ke zničení LED v návěstidle a může následně dojít k destrukci výstupních obvodů dekodéru.K částečné eliminaci tohoto problému jsou výstupy dekodéru opatřeny rezistory 100Ω. Výstupy dekodéru jsou opatřeny červenými LED diodami, aby byla možnost jej naprogramovat i bez připojených výstupů a i pro hledání závady pod panelem vidíme stav výstupů.

Dekodér má integrované výstupní rezistory, pokud vyjmeme propojky AMP, uplatní se výstupní rezistory a nemusíme LED diody vybavovat rezistory. Rezistory mají hodnotu 1kΩ.

 

Dekodér zabírá až čtyři po sobě jdoucí adresy.

 Je jedno, kterou z těchto dvou adres navolíte, dekodér první ze čtveřice přiřadí prvnímu výstupu, druhou druhému, třetí třetímu a čtvrtou čtvrtému.

Základní nastavení adresy dekodéru (CV1a9), se provádí pomocí programovacího tlačítka na desce dekodéru. Po připojení dekodéru na napájení, dcc signál a po připojení návěstidla stiskněte programovací tlačítko, diody na návěstidle se začnou postupně rozsvěcet na znamení přechodu dekodéru do programovacího režimu.

Na ovladači zadejte adresu libovolného ze čtyř výstupů a odešlete povel pro přestavení.

LED na návěstidle přestanou blikat. Změnu adresy lze provádět i při zapojení dekodéru v kolejišti, pouze u toho dekodéru, u kterého stiskneme programovací tlačítko se adresa přeprogramuje.

 

 

 

Příklad:

Po zadání adresy „1" se dekodér nastaví na adresy „1, 2, 3 a 4".
Po zadání adresy „2" se dekodér nastaví na adresy „1, 2, 3 a 4".
Po zadání adresy „5" se dekodér nastaví na adresy „5, 6, 7 a 8".
Po zadání adresy „6" se dekodér nastaví na adresy „5, 6, 7 a 8".

 

 

Další nastavení dekodéru:

Dekodér je plně programovatelný ,lze naprogramovat chování jakéhokoliv výstupu v závislosti na povelu na vstupu dekodéru.

Zadáváme, který výstup má svítit, který zhasnout, blikat i rychlost blikání.

 Další nastavení se provádí v režimu programování na programovací koleji (připojení ke svorkám P- Q u Lenz) u Roco musí být dekodér připojen samostatně k centrále na výstup "TRACK OUT".

 

tab4 (originál)

 

Výpočet zadání pro CV 35-66:

tab12 (originál)

 

Násobky platí i pro zadání fáze blikání. Dva blikající výstupy se stejnou fází budou blikat souhlasně, s opačnou fází se budou střídavě rozsvěcet.

  Příklad výpočtu hodnoty CV:

Zadání:

Dvojsvětelné návěstidlo připojené na výstupy „1 a 2", zelená na „1", červená na „2".
Povel „1+" rozsvítí zelenou, červená nesvítí, povel „1-" rozsvítí červenou a zhasne zelenou.

tab13 (normální)

Povel " 1 + " pracuje s výstupy " 1 a 2 "
CV35 = 1 + 2 = 3

tab14 (normální)

Povel " 1 + " sepne výstup " 1 "
CV36 = 1 + 0 = 1

Nebudeme blikat, takže CV37 a CV 38 budou " 0 "

 

tab15 (normální)

Povel "1 - " pracuje s výstupy " 1 a 2 "
CV39 = 1 + 2 = 3

 

tab16 (normální)

Povel " 1 - " sepne výstup " 2 "
CV40 = 0 + 2 = 2

Nebudeme blikat, takže CV41 a CV 42 budou " 0 "

 

 

tab6 (normální)

CV43-66 budou „0"

Tabulka CV pro dva 2světelná návěstidla

     tab17 (originál)

Protože 3. a 4. adresa jsou v této konfiguraci nevyužité, můžeme je nechat volné, nebo je přiřadit dalšímu zařízení. 

Tabulka CV pro 3světelné návěstidlo

  

    tab18 (originál)

I zde, jako v předchozím případě jsou 3. a 4. adresa v této konfiguraci nevyužité,
                  můžeme je nechat volné, nebo je přiřadit dalšímu zařízení.

 Tabulka CV pro 4světelné návěstidlo

tab19 (originál) 

Zde je nevyužita 4. adresa, můžeme jí nechat volnou, nebo přiřadit dalšímu zařízení.

V továrním nastavení je dekodér naprogramován pro ovládání čtyřsvětelného návěstidla. 

 

Technické údaje:

 

Vstupní signál:                             DCC - NMRA kompatibilní
Vstupní napětí:                             14-18V AC (střídavé)
Výstupní napětí:                            cca 20V DC (stejnosměrné)
Počet výstupů:                             4
Proudová zatížitelnost:                  max 1A na jeden výstup
Celková zatížitelnost:                    max 1A celkem na dekodér

 

TOPlist

 

kz (normální)

LDT (normální)

Lokopin (normální)

Merg (normální)

Pows (normální)

MiniDCC (normální)

Digital Bahn (normální)

 

 

 

 

 

TOPlist