Základní vlastnosti dekodéru:

 

 


Relé (12VDC) sepne, když svítí na návěstidle červená.
K dekodéru je možno připojit jedno nebo dvě dvojsvětelná návěstidla,
nebo jedno třísvětelné návěstidlo a ovládací relé.

  

 Žárovková návěstidla se zapojují přímo, návěstidla osazené LED diodami se musí zapojit přes ochranné rezistory, jinak dojde ke zničení LED v návěstidle a může následně dojít k destrukci výstupních obvodů dekodéru. K částečné eliminaci tohoto problému jsou výstupy dekodéru opatřeny rezistory 100Ω. Výstupy dekodéru jsou opatřeny červenými LED diodami, aby byla možnost jej naprogramovat i bez připojených výstupů a i pro hledání závady pod panelem vidíme stav výstupů.

Dekodér má integrované výstupní rezistory, pokud vyjmeme propojky AMP, uplatní se výstupní rezistory a nemusíme LED diody vybavovat rezistory. Rezistory mají hodnotu 1kΩ.

Dekodér zabírá dvě po sobě jdoucí adresy začínající lichým číslem.
Je jedno, kterou z těchto dvou adres navolíte, dekodér lichou z dvojice přiřadí prvnímu výstupu, sudou druhému.

Základní nastavení adresy dekodéru se provádí pomocí programovacího tlačítka na desce dekodéru. Po připojení dekodéru na napájení, dcc signál a po připojení návěstidla stiskněte programovací tlačítko, diody na návěstidle se začnou postupně rozsvěcet na znamení přechodu dekodéru do programovacího režimu.

Na ovladači zadejte adresu prvního výstup pro u a odešlete povelpřestavení 
(+ nebo -).

Adresa se zapíše do dekodéru jako adresa prvního výstupu, adresa druhého výstupu se přiřadí o jednu adresu výše. LED na návěstidle přestanou blikat. Změnu adresy lze provádět i při zapojení dekodéru v kolejišti, pouze u toho dekodéru, u kterého stiskneme programovací tlačítko se adresa přeprogramuje.

Příklad:

Po zadání adresy „1" se dekodér nastaví na adresy „1 a 2".
Po zadání adresy „2" se dekodér nastaví na adresy „1 a 2".
Po zadání adresy „5" se dekodér nastaví na adresy „5 a 6".
Po zadání adresy „6" se dekodér nastaví na adresy „5 a 6".

 

 

  

tab10 (normální)

         „CV 1 a 9" nastavujeme pomocí programovacího tlačítka.
         „CV 3-6" umožňuje v malém rozsahu měnit svit 
                          LED diod na semaforu.
                          (Hlavní nastavení svitu se provádí změnou 
                          předřadných rezistorů ).
         „CV 33" lze měnit rychlost změny stavů výstupů.
                         Od „2" pro skokovou změnu, po „255" pro 
                         cca 5 sekund.
         „CV34" nastavuje funkci výstupů.

 

tab11 (normální)

„bit 0"   určuje, zda jsou připojeny 2dvojsvětelná návěstidla 
              (hodnota 0x1=0),
              nebo 1 třísvětelné návěstidlo (hodnota 1x1=1).

„bit 3"   určuje, jestli po zapnutí bude návěstidlo zhasnuté 
              (hodnota 0x8=0), nebo se na něm rozsvítí poslední
              zadaný povel před vypnutím (hodnota 1x8=8).

„bit 4"   určuje chování výstupu, steCS2,4 a LENZ mají
              „Normal Mode=0x16=0", Roco musí mít 
              „Lenz Toggle Mode=1x16=16".

 V závislosti na „násobcích"z levé části tabulky,
může „CV34" mít tyto hodnoty:

 

„CV34 - 0" - 2 návěstidla 2 světla, zhasnuté návěstidlo,Normal Mode.

 

„CV34 - 1" - 1 návěstidlo 3 světla, zhasnuté návěstidlo,Normal Mode.

„CV34 - 8" - 2 návěstidla 2 světla , na návěstidle svítí po zapnutí
                      poslední zadaný povel před vypnutím, Normal Mode.

„CV34 - 9" - 1 návěstidlo 3 světla , na návěstidle svítí po zapnutí 
                      poslední zadaný povel před vypnutím, Normal Mode.

 „CV34 - 16" - 2 návěstidla 2 světla, zhasnuté návěstidlo,
                       Lenz Toggle Mode.

„CV34 - 17" - 1 návěstidla 3 světla, zhasnuté návěstidlo,
                       Lenz Toggle Mode.

„CV34 - 24" - 2 návěstidla 2 světla, na návěstidle svítí po zapnutí
                       poslední zadaný povel před vypnutím ,Lenz Toggle
                       Mode.

„CV34 - 25" - 1 návěstidlo 3světla, na návěstidle svítí po zapnutí
                        poslední zadaný povel před vypnutím, Lenz Toggle 
                        Mode.

 Tovární nastavení = "CV34=0+8+16=24"

 

 

 

 Ovládání 2světelných návěstidel:

2sem05 (normální)

 

Ovládání 3světelného návěstidla:

2sem06 (normální)

Technické údaje:

 

Vstupní signál:                                     DCC - NMRA kompatibilní
Vstupní napětí:                                     14-18V AC (střídavé)
Výstupní napětí:                                   cca 20V DC (stejnosměrné)
Počet výstupů:                                     4
Proudová zatížitelnost:                       max 1A na jeden výstup
Celková zatížitelnost:                         max 1A celkem na dekodér

 

 

TOPlist

 

kz (normální)

LDT (normální)

Lokopin (normální)

Merg (normální)

Pows (normální)

MiniDCC (normální)

Digital Bahn (normální)

 

 

 

 

 

TOPlist