Úvodní stránka » Ostatní » 004 Bus

bus01 (normální)

Modul dvoupólové svorkovnice je základní modul pro rozvod všech elektrických signálů, které potřebujeme k provozu modelové železnice.

 

Je použitelný jak pro rozvod systému DCC tak DC.

 

Moduly používáme k rozvodu a rozbočení elektrických signálů s 

 

 

 

 

 

 

 

 

bezpečným napětím!

 

Především napájecího napětí pro dekodéry příslušenství, pro rozvod napájení pro osvětlení, rozvod „DCC J-K“, zpětnovazební sběrnice „R-S“ a podobně.

 

V případě potřeby řadíme více modulů za sebe.

vykricnik (normální) 

Nepoužívat pro rozvod 230V/50Hz !!

 

 

 

 

  

Elektrické krytí modulu je vyhovující pro bezpečné napětí, při použití pro

230V hrozí nebezpečí

 

 

 

úrazu elektrickým proudem!!

 vykricnik (normální)

 

 

bus02 (normální)

 

 

Technické údaje:

 

 

 

 

Maximální napětí:                      24V AC/DC    (střídavé nebo stejnosměrné)

Počet pólů:                                2x10

Proudová zatížitelnost:             max 10A na jeden pól

                         

 

 

 

TOPlist

 

kz (normální)

LDT (normální)

Lokopin (normální)

Merg (normální)

Pows (normální)

MiniDCC (normální)

Digital Bahn (normální)

 

 

 

 

 

TOPlist